PANGOLIN
English LanguageThai Language
  02-259-0320      @pangolinsafety
  • หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลด
  • ส่งเสริมการขาย
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • รู้จักแพงโกลิน
  • สมัครงาน
  • ติดต่อเรา

PANGOLIN STANDARD

Pangolin เป็นบริษัทในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รองเท้านิรภัย
(มอก.523-2554) สำหรับงานอุตสาหกรรม                 

เว็บไซต์ : www.tisi.go.th

 

Pangolin เป็นบริษัทในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หมวกนิรภัย
(มอก.368-2538) สำหรับงานอุตสาหกรรม

เว็บไซต์ : www.tisi.go.th

ISO 9001

Pangolin ได้รับมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ทางด้านการออกแบบและการผลิตรองเท้านิรภัยและหมวกนิรภัยจากองค์กรชั้นนำ Bureau Veritas             

เว็บไซต์ : www.bureauveritas.co.th

SATRA

Pangolin ได้เป็นสมาชิกของศูนย์เทคโนโลยี SATRA ที่เป็นศูนย์เทคโนโลยีการวิจัย
และพัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า เพื่ออุปโภคบริโภค               

เว็บไซต์ : www.satra.co.uk

 

 

 

หมวกนิรภัยและรองเท้านิรภัยของ Pangolin ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย CE ตามข้อกำหนดในระเบียบข้อบังคับด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม EU                          

เว็บไซต์ : www.intertek.com

 

     

 

ผลิตภัณฑ์ PPE มีประสิทธิภาพตามข้อกำหนดของ ANSI เพื่อป้องกันผู้ใช้งานจากอันตราย                                                                                               

เว็บไซต์ :www.ansi.org

 

ลิขสิทธิ์ (©) 2011 :: บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ::