PANGOLIN
English LanguageThai Language
 • หน้าแรก
 • ผลิตภัณฑ์
 • ดาวน์โหลด
 • ส่งเสริมการขาย
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • รู้จักแพงโกลิน
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา

PANGOLIN PRODUCTION

    ตัดเย็บ    
   
วางแผน ประกอบขึ้นรูป ควบคุมคุณภาพ
       
ออกแบบ ขบวนการทำพื้นรองเท้า จัดเก็บ
   
    การบรรจุ    

 

 • แผนกวางแผนและออกแบบ
วางแผนและออกแบบ วางแผนและออกแบบ
 • แผนกดึงขึ้นรูปรองเท้า และประกอบหัวเหล็ก
อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพ การเตรียมชิ้นส่วน เพื่อไปกระบวนการดึงขึ้นรูปรองเท้า
 
เครื่องจักรดึงขึ้นรูป  
 • พื้นที่การบรรจุ
 
พื้นที่การบรรจุ  
 • พื้นที่จัดเก็บส่วนประกอบรองเท้า (วัตถุดิบ)
 
พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบ  
 • เครื่องผลิตรองเท้า
เครื่องหล่อพื้นประกบ เครื่องหล่อพื้นยาง
เครื่องฉีดพื้น PU เครื่องฉีดพื้น PVC
 • ภาพแสดงส่วนประกอบในการผลิตรองเท้า

ภาพแสดงส่วนประกอบในการผลิตรองเท้า Safety Shoes ตามมาตรฐานยุโรป EN ISO 20345:2004 และ มาตรฐานอุตสาหกรรม TIS.523-1985

 • อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบคุณภาพ
การตรวจสอบความหนาของหนัง การทดสอบความสึกของพื้น
การทดสอบการทนแรงกระแทกหัวเหล็ก การทดสอบความทนแรงดันของหนัง
การทดสอบความแรงดึงขาดของหนัง การทดสอบความทนแรงฉีกขาด
การทดสอบความทนการแตก การทดสอบการทนน้ำมันและสารเคมี
การวัดความแข็งของพื้น การทดสอบการทนความร้อน
การทดสอบการติดแน่น การทดสอบการติดแน่นระหว่างหนัง

 

 

ลิขสิทธิ์ (©) 2020 บมจ. ซีพีแอล กรุ๊ป