PANGOLIN
English LanguageThai Language
 • หน้าแรก
 • ผลิตภัณฑ์
 • ดาวน์โหลด
 • ส่งเสริมการขาย
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • รู้จักแพงโกลิน
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา

BOARD OF DIRECTOR

ดร.ทนง   พิทยะ

ดร.ทนง พิทยะ

ประธานกิตติมศักดิ์
รัตนชัย วงษ์เจริญสิน

รัตนชัย วงษ์เจริญสิน

รองประธานกลุ่มเจริญสิน

ภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท รองเท้าเซฟตี้ จำกัด และ
บริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด

จากการเป็นผู้นำในธุรกิจฟอกหนังมานานกว่า 40 ปี กลุ่มเจริญสินได้ขยายเครือข่ายสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้แรงงาน โดยได้จัดตั้งบริษัท รองเท้าเซฟตี้ จำกัดขึ้น เพื่อผลิตและจำหน่ายรองเท้านิรภัย เสริมหัวเหล็กยี่ห้อ Pangolin ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)

ปัจจุบัน เราเป็นผู้นำตลาดรองเท้านิรภัย และเป็นผู้ผลิตรองเท้านิรภัยรายเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 โดยจัดจำหน่ายให้กับกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม รัฐวิสาหกิจ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ นอกจากนั้นเรายังเป็นผู้ผลิตหมวกนิรภัยที่ได้รับมาตรฐาน TISI 368-2538

จากการที่ภาครัฐเริ่มเอาใจใส่กับความปลอดภัยในโรงงานมากขึ้น บริษัทจึงเริ่มขยายกิจการเข้าสู่ตลาดอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล และได้จัดตั้งบริษัท แพงโกลิน เซฟตี้ โปรดักส์ จำกัด เพื่อที่จะเน้นการให้บริการด้านนิรภัยอย่างครบวงจร

จวบจนวันนี้ แบรนด์ Pangolin ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยให้อยู่คู่กับสังคมไทยตลอดไป

 

ลิขสิทธิ์ (©) 2020 บมจ. ซีพีแอล กรุ๊ป