PANGOLIN
English LanguageThai Language
  02-259-0320      @pangolinsafety
  • หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลด
  • ส่งเสริมการขาย
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • รู้จักแพงโกลิน
  • สมัครงาน
  • ติดต่อเรา

NEWS & ACTIVITY

กิจกรรมเซฟตี้เดย์

ยังได้รับการไว้วางใจให้ดูแลเรื่องรองเท้าเซฟตี้ มาอย่างต่อเนื่อง

และวันนี้เป็นวันแรก ของการวัดเท้าพนักงานจำนวน

ทั้งสินในปีนี้คือ 2000 คู่

06/02/2017


เราควบรวมกันเพื่อให้บริษัทแข็งแรงขึ้นและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวและขยายตลาดในอนาคต

นโยบายการทำธุรกิจในส่วน Pangolin สินค้า ตราสินค้า 
บริการ พนักงาน อื่นๆจะไม่เปลี่ยนแปลงไป

03/02/2017


งาน ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน กระทรวงแรงงาน

โดยแพงโกลินร่วมเป็นผู้สนับสนุน เพื่อให้ตระหนักและปลูกจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย 

เป็นการส่งต่อความรู้ความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย เข้าใจง่าย สำหรับผู้เข้ามาอบรมหรือเยี่ยมชม

12/01/2017


"อย่าหยุดในการเป็นผู้ให้ เพราะความรู้ที่ยิ่งใหญ่ ให้ไปก็มีแต่ประโยชน์"

ด้วยประสบการณ์ที่มากโขที่อาจารย์ลักษณ์ ได้สั่งสมมานานนม

จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน แก้ไขสถานการณ์เฉพาะได้ทันท่วงที

09/01/2017


" Safety Style ไม่จำเป็น ต้องมีตามไซต์งานเสมอไป "

ฉีกนอกกรอบ ทิ้งภาพผู้หญิงที่เดินสะเปะสะปะตามไซต์งาน เพราะกลัวว่ารองเท้าคู่รักจะพัง   

26/12/2016


 
   

ลิขสิทธิ์ (©) 2011 :: บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ::