PANGOLIN
English LanguageThai Language
  02-259-0320      @pangolinsafety
  • หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลด
  • ส่งเสริมการขาย
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • รู้จักแพงโกลิน
  • สมัครงาน
  • ติดต่อเรา

NEWS & ACTIVITY

" ทารกแรกเกิด ต้องมีแม่คอยประคอง "

 ก่อนจะออกไปสู่โลกความเป็นจริง ของการผจญภัยในการทำงานด้านความปลอดภัย
 
จะต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้ความรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอ 

09/02/2017


บทสัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ (Phone in) ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้น

ที่จะช่วยสร้างความมั่นใจเพิ่มขึ้น ให้กับลูกค้าแพงโกลินทุกท่าน โดย คุณภูวสิษฎ์ วงษ์เจริญสิน กรรมการผู้จัดการ กับหัวข้อ...

08/02/2017


กิจกรรมเซฟตี้เดย์

ยังได้รับการไว้วางใจให้ดูแลเรื่องรองเท้าเซฟตี้ มาอย่างต่อเนื่อง

และวันนี้เป็นวันแรก ของการวัดเท้าพนักงานจำนวน

ทั้งสินในปีนี้คือ 2000 คู่

06/02/2017


เราควบรวมกันเพื่อให้บริษัทแข็งแรงขึ้นและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวและขยายตลาดในอนาคต

นโยบายการทำธุรกิจในส่วน Pangolin สินค้า ตราสินค้า 
บริการ พนักงาน อื่นๆจะไม่เปลี่ยนแปลงไป

03/02/2017


งาน ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน กระทรวงแรงงาน

โดยแพงโกลินร่วมเป็นผู้สนับสนุน เพื่อให้ตระหนักและปลูกจิตสำนึกในด้านความปลอดภัย 

เป็นการส่งต่อความรู้ความปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย เข้าใจง่าย สำหรับผู้เข้ามาอบรมหรือเยี่ยมชม

12/01/2017


 
   

ลิขสิทธิ์ (©) 2011 :: บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ::