PANGOLIN
English LanguageThai Language
 • หน้าแรก
 • ผลิตภัณฑ์
 • ดาวน์โหลด
 • ส่งเสริมการขาย
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • รู้จักแพงโกลิน
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา

MODERN TRADE

 • ภาคเหนือ
 • โฮมโปร (สาขา สันทราย )
  49 หมู่ที่ 4 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
  โทร : 053-352-456
  แฟกซ์ : 053-352-456
 • ภาคกลาง
 • เมกา โฮม (สาขา รังสิต )

  เลขที่ 49 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
  จังหวัดปทุมธานี 12120

  โทร : 02-516-0099
  แฟกซ์ : 02-516-0098
  โฮมโปร (สาขา รังสิต )

  100 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์
  อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

  โทร : 0-2958-5699
  แฟกซ์ : 0-2958-5699
 • ภาคตะวันออก
 • เมกา โฮม (สาขา บ่อวิน )

  333/143 เมกาโฮม บ่อวิน หมู่ 3 ตำบลบ่อวิน
  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

  โทร : 038-110-900
  แฟกซ์ : 025-160-098
 • ภาคตะวันตก
 • เมกา โฮม (สาขา แม่สอด )

  เลขที่ 1108 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด
  จังหวัดตาก 63110

  โทร : 055-506-955
  แฟกซ์ : 055-506-956
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เมกา โฮม (สาขา หนองคาย )

  เลขที่ 999 หมู่ที่ 5 ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย
  จังหวัดหนองคาย 43000

  โทร : 042-990-499
  แฟกซ์ : 042-990-499
  โฮมโปร (สาขา หัวทะเล )

  233 หมู่ 1 ตำบล หนองบัวศาลา  อำเภอ เมืองนครราชสีมา 
  จังหวัด นครราชสีมา 30000

  โทร : 044-920-500
  แฟกซ์ : 044-920-505
 • ภาคใต้
 

ลิขสิทธิ์ (©) 2020 บมจ. ซีพีแอล กรุ๊ป