PANGOLIN
English LanguageThai Language
 • หน้าแรก
 • ผลิตภัณฑ์
 • ดาวน์โหลด
 • ส่งเสริมการขาย
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • รู้จักแพงโกลิน
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา

PANGOLIN JOB POSITION

Project Engineer

-

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน           

อาคารเจริญสิน ซ.สุขุมวิท22 กรุงเทพฯ

ทำงาน จันทร์ -ศุกร์ 8.30 - 17.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ติดตั้ง ตรวจสอบวัดประสิทธิภาพ และทำ PM ระบบ ต่อไปนี้

 • ระบบไฟฟ้า (MDB - SDB)  ขนาดกลาสงและขนาดใหญ่
 • ระบบป้องกันอัคคีภัย Fire Alarm & Smoke Detector
 • ระบบดับเพลิง Fire Pump อาคาร, โรงงาน
 • ระบบกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน (Generator)
 • ระบบ Chiller และ Cooling Tower
 • ระบบ Boiler
 • ระบบ Air Compressor
 • ระบบสุขาภิบาล (Sanitary)
 • ระบบระยายอากาศ (Ventulation)

  มีรถยนต์ส่วนตัว

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • เสื้อโปโล
 • สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าน้ำมัน, ค่าเสื่อม, พรบ, ประกันชั้น1
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • อื่นๆตามตำแหน่งงาน

 

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาด้านวิศวกรรม เครื่องจักร, อุตสาหการ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในสายงาน 
 • Ms Office และ Auto CAD

 

***สามารถส่ง RESUME ได้ที่***

อีเมล์ : hr@pangolin.co.th

โทร  : 080-453-5613 เว ฝ่ายบุคคล

คลิกที่นี่ !!! ติดตามทุกการเคลือนไหว ข่าวสาร งานต่างๆ จากทางเรา และอย่าลืม Like เพจนะค๊าPC (หน้าร้าน) สาขาปราจีนบุรี ถ.304 ท่าตูม

-

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

          แพงโกลินสาขาปราจีนบุรี  

         235 หมู่ 10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี 25140

          เวลาทำงาน วันจันทร์ -  เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ขายสินค้า
 • ให้คำแนะนำในการใช้สินค้า
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • โบนัสตามผลงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • คอมมิชชั่น
 • เงินช่วยเหลือสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

 

คุณสมบัติ:

 • เพศ หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

 

***สามารถส่ง RESUME ได้ที่***

อีเมล์ : hr@pangolin.co.th

โทร  : 080-453-5613 เว ฝ่ายบุคคล

คลิกที่นี่ !!! ติดตามทุกการเคลือนไหว ข่าวสาร งานต่างๆ จากทางเรา และอย่าลืม Like เพจนะค๊าจป.วิชาชีพ

-

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

กลุ่มอุตสาหกรรมเจริญสิน ถนน.พานทอง-บ้านบึง จ.ชลบุรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัย เสนอ ต่อนายจ้าง
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทํางาน
 • วิเคราะห์แผนงานโครงการรวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัย ในการทํางานต่อนายจ้าง
 • ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความ ปลอดภัยในการทํางาน 
 • เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับสถานประกอบ กิจการและพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • รวบรวมวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติ และจัดทํารายงาน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจ้าง
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • เสื้อโปโล
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ

 

คุณสมบัติ:

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุไม่เกิน 35
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

***สามารถส่ง RESUME ได้ที่***

อีเมล์ : hr@pangolin.co.th

โทร  : 080-453-5613 เว ฝ่ายบุคคลพนักงานสโตร์ (บ้านบึง จ.ชลบุรี)

-

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

            กลุ่มอุตสาหกรรมเจริญสิน คลัง AONE ถนน พานทอง - บ้านบึง จ. ชลบุรี

ทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดเรียง และจัดเก็บสินค้า
 • นำสินค้าขึ้นรถขนส่ง
 • ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่จัดเก็บ

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • เสื้อโปโล
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ

 

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย
 • อายุ 18 - 35  ปี
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

***สามารถส่ง RESUME ได้ที่***

อีเมล์ : hr@pangolin.co.th

โทร  : 080-453-5613 เว ฝ่ายบุคคลPC (หน้าร้าน) สาขาสุขุทวิท 22

-

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

          อาคารเจริญสิน ซ.สุขุมวิท 22 กทม.

          เวลาทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 18.00 น. และ เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ขายสินค้า
 • ให้คำแนะนำในการใช้สินค้า
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • โบนัสตามผลงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • คอมมิชชั่น
 • เงินช่วยเหลือสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

 

คุณสมบัติ:

 • เพศ หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

 

***สามารถส่ง RESUME ได้ที่***

อีเมล์ : hr@pangolin.co.th

โทร  : 080-453-5613 เว ฝ่ายบุคคล

คลิกที่นี่ !!! ติดตามทุกการเคลือนไหว ข่าวสาร งานต่างๆ จากทางเรา และอย่าลืม Like เพจนะค๊า 
   

ลิขสิทธิ์ (©) 2020 บมจ. ซีพีแอล กรุ๊ป