PANGOLIN
English LanguageThai Language
  02-259-0320      @pangolinsafety
 • หน้าแรก
 • ผลิตภัณฑ์
 • ดาวน์โหลด
 • ส่งเสริมการขาย
 • ข่าวสารและกิจกรรม
 • รู้จักแพงโกลิน
 • สมัครงาน
 • ติดต่อเรา

PANGOLIN JOB POSITION

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

01/01/2019 - 01/04/2019

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

            อาคารเจริญสิน ซ.สุขุมวิท 22 กทม.

วันจันทร์ - ศุกร์

8.30 - 17.00 น.

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงร่วมกับทีมงาน สำหรับแผนการตรวจสอบ 
 • ระบุประเด็นและความเสี่ยงที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพื่อควบคุมความเสี่ยงที่ตรวจพบ 
 • จัดเตรียมรายงานการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ

 

คุณสมบัติ:

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุ 23 - 35  ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 1 ปี

 

***สามารถส่งประวัติได้ที่***

อีเมล์   :  hr@pangolin.co.th

โทร     :  เว ฝ่ายบุคคล 02-259-0320-3 ต่อ 8335หรือ 080-453-5613จป.วิชาชีพ

-

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน เปิดรับสมัคร 2 พื้นที่

 1. กลุ่มอุตสาหกรรมเจริญสิน ถนน.พานทอง-บ้านบึง จ.ชลบุรี
 2. บมจ.ซีพีแอล กรุ๊ป บางปู จ.สมุทรปราการ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน
 • วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัย เสนอ ต่อนายจ้าง
 • ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทํางาน
 • วิเคราะห์แผนงานโครงการรวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่าง ๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัย ในการทํางานต่อนายจ้าง
 • ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความ ปลอดภัยในการทํางาน 
 • เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทํางานที่เหมาะสมกับสถานประกอบ กิจการและพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
 • รวบรวมวิเคราะห์ ข้อมูล สถิติ และจัดทํารายงาน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจ้าง
 • ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • เสื้อโปโล
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ

 

คุณสมบัติ:

 • ไม่จำกัดเพศ
 • อายุไม่เกิน 35
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

***สามารถส่ง RESUME ได้ที่***

อีเมล์   :        hr@pangolin.co.th

โทร    :        080-453-5613 เว ฝ่ายบุคคลเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน

-

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

          อาคารเจริญสิน ซ. สุขุมวิท22 กทม.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลงานด้านต้นทุน
 • ตรวจสอบรายการตรวจรับวัตถุดิบ
 • ตรวจนับทรัพย์สิน

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
   

 

คุณสมบัติ:

 • เพศ หญิง , ชาย
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านการจัดการบัญชี 2 ปีขึ้นไปด้านต้นทุน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมบัญชีได้ดี
 •  

***สามารถส่ง RESUME ได้ที่***

อีเมล์   :        hr@pangolin.co.th

โทร    :        080-453-5613 เว ฝ่ายบุคคลพนักงานสโตร์ (บ้านบึง)

-

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

            กลุ่มอุตสาหกรรมเจริญสิน คลัง AONEถนน พานทอง - บ้านบึง จ. ชลบุรี

ทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ 8.00 - 17.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • จัดเรียง และจัดเก็บสินค้า
 • นำสินค้าขึ้นรถขนส่ง
 • ดูแลความเรียบร้อยของสถานที่จัดเก็บ

 

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสตามผลงาน
 • เสื้อโปโล
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ
 •  

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย
 • อายุ 18 - 35  ปี
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
 • หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

***สามารถส่งประวัติได้ที่***

อีเมล์   :  hr@pangolin.co.th

โทร     :  เว ฝ่ายบุคคล 02-259-0320-3 ต่อ 8335หรือ 080-453-5613พนักงานขาย (หน้าร้าน) สาขาเพชรเกษม

-

รายละเอียดการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน

          5/2-3 หมู่ 8 ถนนเพชรเกษมต.อ้อมใหญ่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73160

          เวลาทำงาน วันจันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ขายสินค้า
 • ให้คำแนะนำในการใช้สินค้า

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • โบนัสตามผลงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • คอมมิชชั่น
 • เงินช่วยเหลือต่างๆ

 

คุณสมบัติ:

 • เพศ หญิง
 • อายุไม่เกิน 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา

 

***สามารถส่งประวัติได้ที่***

อีเมล์   hr@pangolin.co.th

โทร    02-259-0320-3 ต่อ 8335หรือ 080-453-5613 (เว ฝ่ายบุคคล) 
   

ลิขสิทธิ์ (©) 2011 :: บริษัท ซีพีแอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ::