PANGOLIN
English LanguageThai Language
  • หน้าแรก
  • ผลิตภัณฑ์
  • ดาวน์โหลด
  • ส่งเสริมการขาย
  • ข่าวสารและกิจกรรม
  • รู้จักแพงโกลิน
  • สมัครงาน
  • ติดต่อเรา
PANGOLIN PROMOTION » สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Pangolin Card

PANGOLIN PROMOTION

        สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิก

-  ใช้สะสมยอดซื้อทุกครั้งที่ซื้อสินค้าเพื่อแลกรับของรางวัลมากมาย (เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดของ 

    ทางบริษัทฯ)

-  รับสิทธิพิเศษในการซื้อสินค้าราคาพิเศษ

-  รับส่วนลดพิเศษตามที่บริษัทกำหนด

 

         เงื่อนไขการสมัครบัตรสมาชิก

-  ลูกค้าที่มียอดซื้อน้อยกว่า 1,000 บาท

   ชำระค่าธรรมเนียมในการทำบัตรสมาชิกแพงโกลิน 100 บาท (ค่าธรรมเนียมยังไม่รวม Vat)

-  ลูกค้าที่มียอดซื้อตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ลูกค้าสามารถทำบัตรสมาชิกแพงโกลินการ์ดฟรีทันที

 

 

 

          เงื่อนไขการรับสิทธิประโยชน์

1. กรุณาแสดงบัตรก่อนการซื้อสินค้าทุกครั้ง เพื่อรับบริการและสิทธิประโยชน์ที่แพงโกลินทุกสาขาและตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการ

2. กรณีคืน/เปลี่ยนสินค้า สมาชิกไม่สามารถสะสมคะแนนได้

3. ยอดซื้อสะสมไม่สามารถเปลี่ยน/ขายเป็นเงินสด หรือโอนเป็นกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

 

           สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกแพงโกลินการ์ด

1.  สถานะของสมาชิกแพงโกลินเป็นแบบตลอดชีพ สมัครเพียงครั้งเดียว

2.  สำหรับสมาชิกทั่วไป รับส่วนลดรองเท้านิรภัย 10% ส่วนลด PPE 5 % และ 10% เมื่อซื้อสินค้า 5,000 บาทขึ้นไป

3.  สำหรับสมาชิก VIP รับส่วนลดรองเท้านิรภัย 15% และส่วนลด PPE 10%

4.  เมื่อสมาชิกมียอดซื้อสินค้าสะสม 150.000 บาท/ปี ขึ้นไป รับของสมนาคุณตามที่บริษัทกำหนด

5.  คะแนนสะสมที่หมดอายุจะถูกตัดออกทุกสิ้นปี

6.  สิทธิพิเศษเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆกับทางบริษัทฯ

7.  สมาชิกจะได้รับข้อมูลข่าวสารจากแพงโกลินผ่านช่องทางต่างๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

8.  สิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมาย เฉพาะสมาชิกเท่านั้น

9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกบัตร หรือเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

         

           การรับของสมนาคุณ ผู้ถือบัตร/ผู้แทนจะต้องมารับของสมนาคุณด้วยตัวเอง ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. กรณีผู้ถือบัตรเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงบัตรสมาชิกพร้อมบัตรประชาชนและเซ็นรับของสมนาคุณ ตามเอกสารที่บริษัทจัดเตรียม

      ไว้ให้และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

 2. กรณีผู้ถือบัตรเป็นนิติบุคคล ให้ตัวแทนแสดงบัตรสมาชิกพร้อมหนังสือมอบอำนาจและเซ็นรับของสมนาคุณ ตามเอกสารที่บริษัท

       จัดเตรียมไว้ให้และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

 

            กรณีบัตรชำรุด หรือสูญหาย

- สามารถติดต่อขอทำบัตรใหม่ได้ที่เคาน์เตอร์บริการลูกค้า โดยเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท โดยยอดซื้อสะสมจะถูกโอนไปยังบัตรใหม่

   (ค่าธรรมเนียมยังไม่รวม Vat)

 

   ขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความไว้วางใจให้ แพงโกลิน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบคุณค่าความปลอดภัยที่สุดแก่ครอบครัว

   อันเป็นที่รักของท่านตลอดไป

 

 

   


MORE PROMOTION

 

โปรโมชั่นลดสูงสุด 15% ส่งฟรี

ลดทั้งเว็บ 15% ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

21/12/2020


Pangolin Card

เป็นสมาชิกกับแพงโกลินการ์ด รับสิทธิพิเศษอีกมากมาย

15/07/2016


   

ลิขสิทธิ์ (©) 2020 บมจ. ซีพีแอล กรุ๊ป